Руйхати парвандахои оилави ва граждани

 

Ному насаби даъвогар Ному насаби чавобгар Мохияти даъво Санаи баррасии парванда
1. Тариев Ш.С. Сатторова Н. Бекор кардани аќди никох 24.08.2020 соати 09:00
2. Холова Ш. Бойбулов Т. Рўёнидани алимент 26.08.2020 соати 09:00
3. Гуломов Ф. Гуломова М. Кам кардани андозаи алимент 25.08.2020 соати 09:00
4. Одинаева Н. Одинаев Р. Рўёнидани алимент 24.08.2020 соати 09:00
5. Султонова З. Косимов О. Муќаррар кардани падарї ва рўёнидани алимент 27.08.2020 соати 09:00
6. Мавзунаи И. Гуломов И.Х.  

Бекор кардани аќди никох ва рўёнидани алимент

27.08.2020 соати 10:00
7. Рахимова  Хумор Одинаев  Муставо Бартараф намудани  монеаги 24.08.2020 соати 10:00
8. Холиков  Ч. Одинаева  Х. Махрум  кардан  аз  хукуки  истифодаи  манзил 24.08.2020 соати 13:00
9. Чураев  Р. Усмонзода  М. Бекор  кардани   аќди никох. 26.08.2020 соати 09:00
10. Махкамода  Т. Солехчони Ш. Мукаррар  намудани  падари  ва  руёнидани  алимент 26.08.2020 соати 10:00
11. Эргашова  Р. Эргашов  М. Озод  намудан аз карзи  алимент. 26.08.2020 соати 13:00
12. Абдуразоков  С Хабибулоев  С. Руёнидани зарари  модди 27.08.2020 соати 10:00
13. Норбоев  М. Хамидова  Н. Бекор  намудани  карори  Раиси  шахри  Турсунзода 27.08.2020 соати 13:00
14. Уроков Ш. Урокова М. Бекор кардани аќди никох 24.08.2020 соати 11:00
15. Рахимова Н.Ч. Насирдинов У.С. Бекор кардани аќди никох ва рўёнидани алимент 24.08.2020 соати 09:00
16. Ганжалова С.М. Дустмуроди Х. Мукаррар намудани падари ва рўёнидани алимент 25.08.2020 соати 10:00
17. Якубова М.Н.   Муќаррар намудани холати падари 25.08.2020 соати 14:00
18. Сапарова М.Б. Шоев Т.Х. Рўёнидани алимент 26.08.2020 соати 10:00
19. Рахмонова Г.А. Узаков Х.Х. Зиёд кардани андозаи алимент 27.08.2020 соати 08:00

 

20. Юлдошева М. Эшов З. Рўёнидани алимент 27.08.2020 соати 16:00

 

21.  Кулматова Н.  Алмуродов Х. Бекор кардани ақди никоҳ

 

24.08.2020 соати 14:00
22.  ҶСК «Агроинвестбонк» дар ш. Турсунзода Мастонаи Б. Рӯёнидани маблағи қарз 25.08.2020 соати 10:00
23. Мамадкодирова А. Аминчонов А. Мукаррар кардани падари ва рӯёнидани алимент 25.08.2020 соати 14:00
24. Тошматова М. Худояров А. Бекор кардани акди никоҳ 27.08.2020 соати 10:00
25. Юсупова С. Утамбоев И. Зиёд кардани андозаи алимент 27.08.2020 соати 14:00
26. Холикова Н. Холиков Р. Бекор кардани акди никоҳ 27.08.2020 соати 10:00
27. Эшмуродова Н.Р. Бегматов Ю.Б., њамљавобгар Бегматов Б.Р. Эътироф намудани аъзои молик, маскун намудан ба манзили истиќомати ва ба ќайди манзил гузоштан 24.08.2020 соати 10:00
28. Бабаназарова Г.З. Чураев Б.Ю. Эътироф намудани аъзои оилаи молик, маскун намудан ба манзили истиќомати, ба ќайди манзил гузоштан. 25.08.2020 соати

14:00

29. Чориев Б.М. дар намояндагии Чориев К.М. Косимова Г.Ѓ. Муайян намудани тартиби муошират бо кўдак ва бартараф намудани монеъаги. 26.08.2020 соати 10:00
30. Шерматов З.Ш. Рахимова Н.К. Бекор кардани акди никоҳ 27.08.2020 соати 11:00

 

 

Котиби суд оид бо парвандахои чиноятии

суди шахри Турсунзода:

 

Чобирзода М.