РӮЙХАТИ БАРРАСИИ ПАРВАНДАҲОИ ГРАЖДАНӢ ВА ОИЛАВӢ

Ному насаби даъвогар Ному насаби љавобгар Моњияти даъво Санаи баррасии парванда
1. Остонаева М.Ф. Тураев Ш.М Руёнидани алимент 31.08.2020 соати 10:00
2. Саидов В.А. Саидова Н.А. Мукаррар намудани тартиби муошират бо фарзанд 01.09.2020 соати 14:00
3. Эщов Х.А. Давлятова М. Бекор кардани акди никох 02.09.2020 соати 10:00
4. Чориев Б.М. дар намояндагии Чориев К.М. Косимова Г.Г. Мукаррар намудани тартиби муошират бо фарзанд ва бартараф намудани монеаги 03.09.2020 соати 10:00
5. Холмирзоева Х.И. Холмирзоев З.М. Руёнидани алимент 31.08.2020 соати 10:00
6. Кандагалова А.И. Мухидинов У.Н. Мукаррар намудани падари ва рўёнидани алимент 01.09.2020 соати 15:00
7. Чураева М.Э. Чураев Э.Р. Бекор кардани акди никох 03.09.2020 соати 10:00
8. Исакова С. Тагаев У. Руёнидани маблаг аз фуруши автомашина 01.09.2020 соати 10:00
9. Усмонов И. Давлятова Н. Бекор  кардани   аќди никох. 31.08.2020 соати 10:00
10. Хайдарова Д.Ч. Курбонов А.Ш. Руёнидани  алимент 01.09.2020 соати 11:00
11. Замонова Г. Мукаррар намудани холати кабули мерос. 01.09.2020 соати 15:00
12. Рачабов А.А. Бабаханова М.И. Бекор кардани акди никох 02.09.2020 соати 10:00
13. Нормуродов Х. Эътироф намудани сохибмулки ба манзили истикомати 03.09.2020 соати 14:00
14. Чумаева П.Н. Назаров Ш.Н. Бекор кардани аќди никоњ 04.09.2020 соати 09:00
15. Чупонов Б.Ш. ЧДММ «Сафо-2014» Чуброни зарари модди ва маънави 31.08.2020 соати 09:00
16. Бобоева Ч. Бобоев М. Мавриди бахс карор додани беамалии х/д «Хочи Мирзодалвт» 31.08.2020 соати 14:00
17. Муратов Ч. Муратова Ф. Руёнидани маблаги пули 01.09.2020 соати 10:00
18. Норов Ю. Холова К. Кучонидан аз манзили истикомати 01.09.2020 соати 14:00
19. ЧСК «Агроинвестбонк» дар ш. Турсунзода Мастонаи Б. Руёнидани маблаги карз. 02.09.2020 соати 10:00

 

20. Бобомуротов О. Маматкулов Ч. Бартараф намудани монеаги 03.09.2020 соати 09:00

 

21. Бухориев М. Мукаррар намудани холати «факти» марбутияти њуччат 03.09.2020 соати 10:00
22. Тагаев И.. Бобоалиев Ч. Бекор кардани карори раиси Чамоати дехоти Наводи ш. Турсунзода. 03.09.2020 соати 14:00
23. Саъдуллоева Р. Ниязов Ш. Мукаррар кардани падарї ва рӯёнидани алимент 04.09.2020 соати 11:00
24. Рахмонова Г.А. Узаков Х.Х. Зиёд намудани андозаи алимент 01.09.2020 соати 10:00
25. Курбанова Б.Ф. Мирзаюсупов Т.Э. Тагйир додани руёниши алимент 02.09.2020 соати 09:00
26. Наимова С.К. Караев Б.Б. Руёнидани алимент 03.09.2020 соати 08:00

 

 

Котиби суд оид бо парвандахои чиноятии

суди шахри Турсунзода:

Чобирзода М.